Bergspräckning

Spräckning med krutpatroner Simplex eller liknande är den näst populäraste metoden för bergborttagning. Denna hänför sig till en mjukare variant av borttagning med minimala vibrationer och stenkast. Arbeten kan utföras vid känsliga platser och byggnader och kräver inte heller kontroll av närliggande byggander.
Metoden är dock mer krävande finansiellt, med hänsyn till kostanden av krutpatroner och den begränsade omfattningen av en laddning. Det är d.v.s. endast tillåtet att använda en lågeffektiv krutpatron i ett hål, vilket resulterar i ett mycket stort antal högljudda separata explosioner, som kan förlänga arbetstiden till obegränsade perioder. Detta brukar uppfattas som väldigt störande av grannfastigheterna och kan skapa en spänd atmosfär. Därmed rekommenderar vi inte att se spräckning med krutpatroner som ett alternativ till den traditionella bergsprängningen om det inte är nödvändigt.
Vi använder bergspräckning när den traditionella metoden av någon anledning är omöjlig att utföra eller om det finns andra anledningar till att föredra bergspräckning.

VÅRA TJÄNSTER