Bergsprängning

Bergsprängning är den traditionella typen av bergborttagning, och är idag den mest effektiva och den minst krävande metoden, både finansiellt och tidsmässigt. Detta, med hänsyn till möjligheten att avlägsna en stor del av berget i en enda sprängning genom att förena serier av laddningar i en explosion med en fördröjning i några millesekunder. Med andra ord, innebär denna metod ett flertal separata explosioner som uppfattas som endast en. Av den anledningen minimeras störningarna i form av buller och skakningar hos grannfastigheterna, till skilland från spräckning med krutpatroner som uppfattas som störande under längre tid.

Med hänsyn till dessa omständigheter och strikta krav finns det endast ett fåtal företag på marknaden, som erbjuder bergsprängning med dynamit, vilket skapar långa köer med flera månaders väntetider för utförande av dessa arbeten.
Vår prioritet är att minimera väntetiderna och samtidigt erbjuda ett rimligt pris så att ni kan få det ni önskar i högsta kvalitet.

VÅRA TJÄNSTER