Bygga betongplatta

Förberedelserna inför och byggnationen av grundplattan är en av de viktigaste skedena vid uppförandet av ett hus och tolererar inga misstag i arbetet. Dessa arbeten får endast utföras av professionella företag som har en omfattande kompetens och förståelse av hela processen.
Vi kan utföra både förberedelserna inför och byggantionen av en grundplatta av alla svårighetsgrader i enlighet med BBR. Dessutom kan vi tillhandahålla allt erforderligt material. Vårt företag samarbetar dessutom oavbrutet med andra aktörer som stödjer oss i alla typer av uppdrag, såsom markundersökning, pålning, ritningar, utsättning och inmätning o.s.v.

VÅRA TJÄNSTER