Övriga metoder för bergborttagning

Till övriga metoder för bergborttagning hänför sig sådana som hydraulisk spräckning, snigeldynamit, spräckkilar o.s.v. Med hänsyn till den lägsta effektiviteten och därmed den högsta kostnaden av metoderna försöker vi minimera användningen av dessa för att inte öka era utgifter för arbetena. Dock förekommer situationer då de effektivare metoderna inte går att använda, och vi tar alla befintliga metoder i beaktande för att uppnå det önskade resultatet.

VÅRA TJÄNSTER